جلسه داوران البرزی با حضور رئیس هیئت بسکتبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت بسکتبال استان البرز،
جلسه داوران استان البرز با حضور اقای صالح نیا(رئیس هیئت)، خانم عسگری(نائب رئیس)، اقای اجلالی(دبیر) و خانم قربانی(مسئول کمیته داوران) با حضور جمعی از داوران البرزی در روز جمعه ۲۷مرداد برگزار شد.

در این جلسه در رابطه با آئین نامه مسابقات ،کلاس های داوری و برگزاری کلینیک برای مربیان و داوران صحبت شد.