جشنواره مینی بسکتبال کشور،انتخابی تیم ملی ۲۰۳۰، در منطقه۵به میزبانی قزوین در بخش پسران به اتمام رسید.

این جشنواره که در ۲روز در تاریخ های ۵و۶شهریورماه برگزار شد ۴۰بازیکن از استان های قزوین،البرز و مرکزی حضور داشتند.
از بین ۴۰بازیکن حاضر،۲۰بازیکن برتر جهت حضور در مرحله بعد انتخاب خواهند شد.

اقای کامران عباسی بعنوان نماینده فدراسیون بسکتبال وظیفه انتخاب استعدادهای برتر را برعهده داشتند.

اسامی بازیکنان منتخب متعاقبا اعلام خواهد شد.