جشنواره مینی بسکتبال کشور،انتخابی تیم ملی ۲۰۳۰، در منطقه۵ به میزبانی قزوین در بخش دختران به اتمام رسید.

این جشنواره که در ۲روز در تاریخ های ۲و۳شهریورماه برگزار شد ۴۰بازیکن از استان های قزوین،البرز و مرکزی حضور داشتند.
از بین ۴۰بازیکن حاضر،۲۰بازیکن برتر جهت حضور در مرحله بعد انتخاب خواهند شد.

خانم ندا شامرانی بعنوان نماینده فدراسیون بسکتبال وظیفه انتخاب استعدادهای برتر را برعهده داشتند.

خانم لیلا عسگری(نایب رئیس هیئت استان) در روز پایانی در این جشنواره حضور داشتند و ‌از نمایندگان البرزی حمایت کردند.

اسامی بازیکنان منتخب متعاقبا اعلام خواهد شد.