مسابقات قهرمانی باشگاه های استان البرز در رده سنی نوجوانان با قهرمانی تیم ماهان به پایان رسید. تیم های آوا مهرشهر و امیدمهرشهر به ترتیب به مقام های دوم تا سوم دست پیدا کردند.

به گزارش روابط عمومی هیئت بسکتبال استان البرز، مسابقات قهرمانی باشگاه های استان البرز،رده سنی نوجوانان در بخش دختران
با حضور ۹تیم:
حامی، هیمل، فاتحان البرز، تیوا، آوای مهرشهر، ماهان و امیدمهرشهر
از خردادماه سال ۱۴۰۲ آغاز و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ به پایان رسید.
در نهایت تیم های ماهان، آوا مهرشهر و امیدمهرشهر به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست پیدا کردند.
این مسابقات با اهدای کاپ و لوح از سوی هیئت بسکتبال استان توسط جناب آقای صالح نیا(رئیس محترم هیئت بسکتبال استان)، جناب آقای اجلالی(دبیر هیئت)، خانم عسگری(نائب رئیس) به تیم های برتر به پایان رسید.

مقام اول: ماهان🥇
مقام دوم: آوا مهرشهر🥈
مقام سوم: امیدمهرشهر🥉